מקרר תעשייתי

פיזור האוויר לחלל המטופל /המקורר, מתבצע באמצעות מפוח אינטגרלי ביחידת הטיפול באוויר, וממנו אל החלל המקורר באמצעות מפזרים. יחידת פיזור האוויר נבחרת בהתאם לאפיוני הביצוע הנדרשים, ביחס לאופי ההתקנה תוך התייחסות למבנה החדר ובהתאמה במיקומו ללקוח.
מערכת פיזור האוויר, מאופיינת בשטח חיכוך נמוך, המאפשר זרימה בהתנגדות נמוכה, ביעילות משטח (צוואר) מינימאלי.

המלצות וקווים מנחים לתכנון מערכת פיזור אוויר

יצרנים מובילים משאירים לעצמם את הזכות לשנות ולעדכן את מוצריהם, על בסיס פיתוח אישי וביחס לצרכי השוק. על איש המקצוע מוטלת החובה לשפר את איכות פיזור האוויר במטרה להעלות את היעילות הכללית של המערכת. על כן, ישנם תנאים שונים ונקודות מוצא עיקריות בהם איש המקצוע צריך להתחשב בעת תכנון מערכת פיזור האוויר. עליו לבצע חישוב של העומס התרמי ולקבוע כמויות אוויר הדרושות לחלל המטופל.
לצורך כך עליו להתייחס למרכיבים הבאים:

 • מפוח– מתייחס למשאבת האוויר המאפשרת סחרור אוויר מטופל. המפוח יונק בלחץ נמוך ומספק אותו בלחץ גבוה יותר.
 • מפזרי האוויר– פיזור האוויר בחלל המטופל/מקורר, מהווה נדבך חשוב למיצוי פעולת המערכת. פיזור יעיל מתבטא בשמירה על איזון הטמפרטורה ורמת הלחות היחסית, בהתאם לנדרש בחלל המטופל/מקורר.
 • תכנון ממצה– בעת תכנון מערכת פיזור האוויר, על איש המקצוע להתחשב בנטייה הטבעית של האוויר הקר לשקוע ושל האוויר החם לעלות מעלה. תכנון יעיל של מערך פיזור האוויר יצמצם משמעותית את התופעה.
 • לקוח מרוצה– אינו מתלונן ! הלקוח אמור לחוש בשינוי הסובייקטיבי של תנאי הטמפרטורה ורמת הלחות בחלל המטופל/המקורר.

 

תחשיבי ביצוע- ביחס לשטח המקורר

על איש המקצוע לעמוד בדרישות התכנון ובסטנדרטים המתבקשים. באחריותו לוודא כי סוג החומר ממנו עשוי המפזר עומד בנדרש, צבעו מתאים ביחס לדרישות האדריכל, אפיון פיזור האוויר תואם (רמת רעש נמוכה ועמידות לאורך זמן.  ולהלן ההגדרות:

 • אוויר ראשוני- האוויר המסופק לאזור המטופל/מקורר דרך המפזר.
 • אורך משני– אוויר נאסף מסביבת המפזר, הממוקם בחלל המטופל אל זרם האוויר היוצא ישירות מהמפזר.
 • כמות אוויר כללית- תערובות של אוויר ראשוני ואוויר משני.
 • שטח הפיזור- השטח הסופי של זרם האוויר, המסופק על ידי המפזר, בהגיעו אל קצה גבול הזריקה.
 • יחס אינדוקציה- היחס בין כמות האוויר הכללית לבין כמות האוויר הראשונית.
 • התרוממות- המרחק האנכי בין גובה המפזר האופקי לביון החלק העליון של זרם האוויר, לאחר הגיעו אל קצה גבול מרחק הזריקה. ( קיימת התרוממות כאשר האוויר הראשוני חם יותר מהאוויר המשני)
 • מהירות זריקה/זרימה FPM מתייחס למרחק האופקי אשר עובר זרם האוויר ביציאה מהמפזר, עד לנקודה בה מהירות האוויר יורדת ל- FPM50 . מדידה זו מתבצעת בדרך כלל בגובה של 1.80 מטר מהרצפה.
 • שקיעה- מרחק אנכי, בין גובה המפזר האופקי לבין החלק התחתון של זרם האוויר לאחר הגיעו אל קצה גבול מרחק הזריקה. ( קיימת שקיעה כאשר האוויר הראשוני קר יותר מהאוויר המשני)

 

 מידע אודות מערכת פיזור מקפיא ומקרר תעשייתי 

 

סוג החומר ואיכות ייצור של מערכת הפיזור

לסוג החומר ואיכות הייצור נודעת חשיבות מרובה עבור קבלת אפיוני ביצוע אופטימליים לאורך זמן. להלן מפרט טכני סטנדרטי של חומרים ואפיוני ביצוע מאושרים:

 • חומרי יצור- מקובל להשתמש במפזרים המיוצרים מאלומיניום אל חלד משובח/נירוסטה/פח מגולוון.
 • צבע חיצוני- מקובל להשתמש בצבע אפוקסי (אבקתי), מוקשה סופית בתנור.
 • ווסת כמויות אוויר- יסופק בהתאם לנדרש, מפזר קירי ו/או תקרתי, כולל ווסת כמות אוויר אינטגרלי.
 • מסגרת המפזר- תסופק ללא מגרעות וגרדים פנימיים, הגורמים לרעשים ושריקות ולהקטנת שטח יציאת האוויר מצוואר הגריל.
 • שבכות ואמצעי כוונון- השבכות מעוגנים לבסיס מסגרת המפזר באמצעות קפיץ מחזק ונועל.

למידע נוסף והצעות מחיר עבור מקפיאים ומקררים ניתן לקבל בטלפון